„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018

Aktualizacja LSR i lokalnych kryterów wyboru

W związku z aktualizacją i wprowadzaniem zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale  i jej załącznikach (lokalne kryteria wyboru), Zarząd LGD Spisz - Podhale zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zakres proponowanych zmian zaznaczono w tekście kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

Wkrótce nabory

Drodzy mieszkańcy należący do obszaru LGD Spisz - Podhale. Pragniemy Was poinformować, iż wkrótce planujemy ogłosić nabory na operacje w ramach poddziałania 19.2" Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rrolnego ra Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: projektów innych oraz projektów własnych.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego księgowego

LISTA  KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE

na  stanowisko  GŁÓWNY  KSIEGOWY

w stowarzyszeniu lokalna grupa działania spisz - podhale

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko pracy Główny księgowy  do następnego  etapu  naboru  zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale,

stosownie do  §17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Spisz - Podhale ,    z a w i a d a m i a   o  zwołaniu posiedzenia Rady LGD Spisz – Podhale

w dniu  24 maja 2018 r.  (czwartek) o godz. 15.30,

w sali obrad Urzędu Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA: