„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2017

Granica nie dzieli turystycznych szlaków

"Granica nie dzieli turystycznych szlaków – wspólna promocja dzięki LGD Spisz Podhale". POLSKA-SŁOWACJA. Na terenie trzech gmin polskich: Nowy Targ, Łapsze Niżne, Bukowina oraz gminy Wielka Frankowa po słowackiej stronie, Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale realizuje jeden z najciekawszych mikroprojektów na promocję regionu oraz przygranicznych terenów Słowacji, z wyeksponowaniem turystycznych atrakcji – niezależnie od administracyjnych granic.

Podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań oraz przedstawienie działań planowanych

W grudniu ubiegłego roku LGD Spisz – Podhale ogłosiło pierwsze nabory wniosków na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej oraz na infrastrukturę rekreacyjną. W sumie 4 nabory na łączną kwotę 2 630 000zł. Złożonych zostało łącznie 35 wniosków na kwotę ponad 3,9 mln  (w tym  4 na infrastrukturę, 14 na podjęcie i 17 na rozwój działalności gospodarczej), z czego 17 wniosków zostało wybranych przez Radę LGD Spisz – Podhale do finansowania.