„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2017

Mobilne Punkty Doradztwa i Informacji w Gminach

Już we wrześniu ruszamy z  Mobilnymi Punktami Doradztwa i Informacji LGD Spisz - Podhale, podczas których będzie można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania projektów za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz o zasadach wyboru operacji. (HARMONOGRAM JUŻ WKRÓTCE OPUBLIKUJEMY NA NASZEJ STRONIE)

Najblizsze nabory, które ruszą jeszcze tego roku (IV kwartał):

Zapraszamy do składania ofert cenowych

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach I i III osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 na realizację mikroprojektu: „Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza” umowy o dofinansowanie mikroprojektu wspólnego nr INT/ET/TAT/1/I/B/0062.

Zapraszamy do składania ofert cenowych w ramach zapytania ofertowego nr 15/Interreg/2017.

UWAGA!!

Szanowni Państwo,

w związku z informacją o planowanych pracach energetycznych na ul. Bulwarowej i możliwych przerwach  w  dostawie prądu informujemy, iż w dniu 2 sierpnia 2017 r. (tj. środa) w godz. od 9.00  –  12.00, może być utrudniony kontakt telefoniczny z LGD Spisz - Podhale.