„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2017

Nowe formularze wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu

Szanowni Państwo,
 
Wnioskodawcy którzy będą składać wnioski w ramach ogłoszonego naboru na operacje z zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej dla osób do 34 roku życia, zobowiązani są składać dokumenty aplikacyjne na nowych wzorach (wersja 3z)
 

LGD w Obidowej na imprezie "Głuszec Półmaraton"

W niedzielę 8-go października br. pracownicy biura LGD spotkali się z mieszkańcami gminy Nowy Targ i okolic podczas imprezy "Głuszec Półmaraton 21 km"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale kontynuuje doradztwo i konsultacje z mieszkańcami w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz możliwości uzyskania wsparcia na zgłoszone projekty.

Zapraszamy na Piknik z rowerem

PIKNIK Z ROWEREM w ramach mikroprojektu

„Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza”

Wydarzenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020

 

Data: 15 października 2017 (niedziela)