„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2017

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale,

stosownie do  §17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Spisz - Podhale, z a w i a d a m i a   o zwołaniu posiedzenia Rady LGD Spisz – Podhale

w dniu  14 lutego 2017 r.  (wtorek) o godz. 15.00,

w sali obrad Urzędu Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

Zaproszenie na szkolenie w związku z naborem 5/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale  serdecznie zaprasza na szkolenie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w związku z planowanym naborem wniosków w ramach projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD "Działania marketingowe wspólne dla całego obszaru LGD" w zakresie:

- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulinarnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki

Wolontariat młodzieżowy na Spiszu

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy, Podhalańska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale realizuje projekt pn."Inkubator wolontariatu Podhala, Spisza i Orawy" w ramach FIO w związku z tym poszukujemy uczestników, młodych osób od 13 roku życia, którzy chcą poznać ideę wlontariatu młodzieżowego, jego dobre przykłady w innych miejscach, które można byłoby przenieść na Spisz.

WNIOSKODAWCO! Zapoznaj się z ważnymi informacjami

Przypominamy, że termin składania wniosków rozpoczyna się od 9 stycznia i potrwa do 23 stycznia 2017 r. do godz. 14.30. Wnioski rejestrowane są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.30. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane w ostatnim dniu naboru do godziny 14.30 - nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonego naboru wniosków. Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku.