„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2017

WNIOSKODAWCO! Zapoznaj się z ważnymi informacjami

Przypominamy, że termin składania wniosków rozpoczyna się od 9 stycznia i potrwa do 23 stycznia 2017 r. do godz. 14.30. Wnioski rejestrowane są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.30. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane w ostatnim dniu naboru do godziny 14.30 - nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonego naboru wniosków. Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku.