„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory

RUSZAJĄ NABORY !!!

Ogłaszamy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

1.1.4 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej;

1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych;

1.1.6 Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych;

1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej.