„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydarzenia

LGD na Wielkim Spiskim Graniu w Łapszach Niżnych

W niedzielę 14 sierpnia pracownicy biura LGD Spisz - Podhale będą oferowali doradztwo i konsultacje na Wielkim Spiskim Graniu w Łapszach Niżnych . Na stoisku będą udzielane porady jak uzyskać pomoc na rozpoczęcie i rozwoju działalności gospodarczej oraz wzmocnienie kapitału społecznego. Każdy zainteresowany otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów może dowiedzieć się jak i kiedy będzie można pozyskać wsparcie ze środków UE.

ZAPRASZAMY NA NASZE STOISKO

LGD na "18 Zawodach w skokach przez przeszkody o Puchar Wójta Gminy Nowy Targ oraz Mistrzostwa Podhala w Zrywce Drzewa"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale kontynuuje doradztwo i konsultacje z mieszkańcami w zakresie realizacji LSR.
W niedzielę 7 sierpnia pracownicy biura LGD spotkali się z mieszkańcami gminy Nowy Targ w Łopusznej na "18 Zawodach w skokach przez przeszkody o Puchar Wójta Gminy Nowy Targ oraz Mistrzostwa Podhala w Zrywce Drzewa."
Była to również okazja do przybliżenia dotychczasowej działalności jak i promocji LGD Spisz - Podhale .

Barok na Spiszu 2016

Tematem tegorocznego V festiwalu będą „Narodziny Baroku”. Podczas tej odsłony zaprezentujemy programy nawiązujące do początków baroku, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Zostanie pokazana muzyka kompozytorów polskich doby przełomu, wśród których szczególne miejsce zajmuje Mikołaj Gomółka i jego „Melodiae na psałterz polski” do słów Jana Kochanowskiego, a także kompozytorów XVII-wiecznych, szczególnie ojca polskiego baroku – Mikołaja Zieleńskiego, a także innych: Franciszka Liliusa, Bartłomieja Pękiela i Adama Jarzębskiego.

LGD na Zawodach w Łopusznej

W niedzielę 7 sierpnia pracownicy biura LGD Spisz - Podhale będą oferowali doradztwo i konsultacje na 18 Zawodach w skokach przez przeszkody o Puchar Wójta Gminy Nowy Targ oraz Mistrzostwa Podhala w Zrywce Drzewa w Łopusznej.

Każdy zainteresowany otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów może dowiedzieć się jak i kiedy będzie można pozyskać wsparcie ze środków UE.

 

ZAPRASZAMY NA NASZE STOISKO

LGD na Dniu Polowaca w Jurgowie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale kontynuuje doradztwo i konsultacje z mieszkańcami w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (tzw. LSR) oraz  możliwości uzyskania wsparcia na zgłoszone projekty.

W niedzielę 24 lipca pracownicy biura LGD Spisz - Podhale będą oferowali doradztwo i konsultacje na "XIV Dzień Polowaca" w Jurgowie.