„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydarzenia

Warsztaty pszczelarskie w przedszkolu

We wtorek 4 października br. w Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Dziecięcych Zabaw” w Łapszach Niżnych miało miejsce niecodzienne wydarzenie zorganizowanie przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy, które  otrzymało wsparcie z Województwa Małopolskiego na organizację warsztatów dla dzieci. W ramach działań, zawartych w projekcie zorganizowano WARSZTATY PSZCZELARSKIE. Przedszkolaki wzięli udział w niezwykłej lekcji przyrody.

Wielkie Spiskie Granie 2016

W niedzielę 14-go sierpnia br. pracownicy biura LGD spotkali się z mieszkańcami gminy Łapsze Nizne i okolic podczas imprezy „Wielkie Spiskie Granie” zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy i Gminę Łapsze Niżne.

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale kontynuuje doradztwo i konsultacje z mieszkańcami w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz możliwości uzyskania wsparcia na zgłoszone projekty.

LGD na Wielkim Spiskim Graniu w Łapszach Niżnych

W niedzielę 14 sierpnia pracownicy biura LGD Spisz - Podhale będą oferowali doradztwo i konsultacje na Wielkim Spiskim Graniu w Łapszach Niżnych . Na stoisku będą udzielane porady jak uzyskać pomoc na rozpoczęcie i rozwoju działalności gospodarczej oraz wzmocnienie kapitału społecznego. Każdy zainteresowany otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów może dowiedzieć się jak i kiedy będzie można pozyskać wsparcie ze środków UE.

ZAPRASZAMY NA NASZE STOISKO