„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydarzenie

Zaproszamy do udziału w Akademii Badań Społecznych w Nowym Targu

Zapraszamy organizacje z Subregionu podhalańskiego do udziału w Akademii Badań Społecznych!

Jeśli chcesz:

– Zrozumieć korzyści płynące z prowadzenia badań społecznych

– Zwiększyć kompetencje pracowników i członków organizacji

– Przeciwdziałać rozmywaniu się misji organizacji

– Zwiększyć skuteczność działań poprzez lepszą diagnozę potrzeb ich odbiorców

– Sprawniej angażować członków społeczności lokalnej i wolontariuszy w działania organizacji

– Wzmocnić zdolność pozyskiwania środków finansowych

Zaprezentuj swój projekt na Festiwalu Funduszy Europejskich

Zaprezentuj swój projekt na Festiwalu Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie"

Aby wziąć udział w Festiwalu Funduszy Europejskich "Małopolska myśli o Tobie" należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej:

http://www.festiwal.fundusze.malopolska.pl/zgloszenia

Opis aktywności na stoisku powinien zawierać najistotniejsze informacje, które zachęcą mieszkańców i turystów do odwiedzenia imprezy. 

W opisie stoiska należy zamieścić odpowiedzi na pytania: