„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Publikacje

BIULETYN LGD SPISZ-PODHALE NR 3/2020

BIULETYN 3/2020

 

W marcu zostanie dokonana ocena wniosków z naborów 1/2020 na przedsięwzięcie 1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub wykorzystujących lokalne zasoby. Kwota do rozdania 480 000 – zostało przyjętych 13 wniosków, oraz nabór 2/2020 na przedsięwzięcie 1.1.4 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej Kwota do rozdania 205 253zł – został przyjęty 1 wniosek

PODSUMOWANIE ROKU 2019

Podsumowanie zrealizowanych działań oraz przedstawienie działań planowanych

W roku 2019 zostało ogłoszonych 7 naborów.  Przed naborami w ramach realizacji planu komunikacji  odbyły się spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, szkolenia dla grupy defaworyzowanej, spotkania w gminach oraz mobilne punkty doradztwa. Mieszkańcy z obszaru LGD mogli zapoznać się z zasadami otrzymania dofinansowania i sposobu ubiegania się o środki.