„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenia

Nabór uczestników do udziału w obozach wolontariackich

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

w związku z realizacją projektu

"Wolontariusze Podhala, Spisza i Orawy na rzecz dziedzictwa swojego regonu"

dofinansowanego przez

 Narodowy Instytut Dziedzictwa

w ramach programu „Wolontariat na rzecz dziedzictwa”

ogłasza nabór uczestników,

chcących wziąć udział w obozach wolontariackich w terminie:

20-21 czerwiec 2016 –Obóz na Orawie

27-28 czerwiec 2016 – Obóz na Podhalu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko główny księgowy LGD Spisz-Podhale

Zespół Kwalifikacyjny weryfikujący dokumenty aplikacyjne złożone w ramach naboru na stanowisko główny księgowy w LGD Spisz-Podhale informuje, że w wyniku wstępnej oceny jeden kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Lp.    Imię i nazwisko:    Miejsce zamieszkania:

1.      Marta Święty        Niedzica

 

opublikowano: 05.05.2016 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownik biura LGD Spisz-Podhale

Zespół Kwalifikacyjny weryfikujący dokumenty aplikacyjne złożone w ramach naboru na stanowisko kierownik biura LGD Spisz-Podhale informuje, że w wyniku wstępnej oceny sformułowana została lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu naboru:

Lp.   Imię i nazwisko:                Miejsce zamieszkania:

1.    Julian Kowalczyk                Łapsze Niżne
2.    Adam Andrzej Kustwan       Bór

 

opublikowano: 05.05.2016 r.

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH - kierownik biura

Informuje,

O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

dotyczy : NABORU na wolne stanowisko pracy KIEROWNIK BIURA w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale.

Data ogłoszenia : 29.03.2016r.

 

UZASADNIENIE W związku z małą ilością złożonych ofert w naborze oraz potrzebą umieszczenia dodatkowych ogłoszeń o naborze w internecie w celu dotarcia do większej liczby odbiorców, termin składania dokumentów aplikacyjnych zostaje wydłużony do dnia 27.04.2016r. do godz. 12:00.

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH - główny księgowy

Informuje,

O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

dotyczy : NABORU na wolne stanowisko pracy GŁÓWNY KSIĘGOWY w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale.

Data ogłoszenia : 29.03.2016r.

 

UZASADNIENIE W związku z małą ilością złożonych ofert w naborze oraz potrzebą umieszczenia dodatkowych ogłoszeń o naborze w internecie w celu dotarcia do większej liczby odbiorców, termin składania dokumentów aplikacyjnych zostaje wydłużony do dnia 27.04.2016r. do godz. 12:00.