„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenia

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy

Informacja o zakończeniu procedury naboru i ogłoszenie wyników naboru na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy w LGD Spisz – Podhale

 

Przewodniczący Zespołu Kwalifikacyjnego Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z siedzibą w Nowym Targu

 

informuje , że w dniu 24.05.2016 zakończono procedurę

 

Konsultacje społeczne LSR

W związku z warunkowym wyborem LGD Spisz-Podhale do realizacji LSR, poddajemy pod konsultacje strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przedstawione proponowane zmiany w LSR zatwierdzonej przez WZC (Walne Zebranie Członków) w grudniu 2015 r. dotyczą głównie zapewnienia dostosowania LSR do koniecznych wymagań wobec strategii wybranych do realizacji w latach 2016-2022.