„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenia

Zaproszenie na szkolenie w związku z naborem 5/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale  serdecznie zaprasza na szkolenie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w związku z planowanym naborem wniosków w ramach projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD "Działania marketingowe wspólne dla całego obszaru LGD" w zakresie:

- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulinarnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki

Wolontariat młodzieżowy na Spiszu

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy, Podhalańska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale realizuje projekt pn."Inkubator wolontariatu Podhala, Spisza i Orawy" w ramach FIO w związku z tym poszukujemy uczestników, młodych osób od 13 roku życia, którzy chcą poznać ideę wlontariatu młodzieżowego, jego dobre przykłady w innych miejscach, które można byłoby przenieść na Spisz.