„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenia

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy

Informacja o zakończeniu procedury naboru i ogłoszenie wyników naboru na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy w LGD Spisz – Podhale

 

Przewodniczący Zespołu Kwalifikacyjnego Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z siedzibą w Nowym Targu

 

informuje , że w dniu 24.05.2016 zakończono procedurę

 

Konsultacje społeczne LSR

W związku z warunkowym wyborem LGD Spisz-Podhale do realizacji LSR, poddajemy pod konsultacje strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przedstawione proponowane zmiany w LSR zatwierdzonej przez WZC (Walne Zebranie Członków) w grudniu 2015 r. dotyczą głównie zapewnienia dostosowania LSR do koniecznych wymagań wobec strategii wybranych do realizacji w latach 2016-2022.

Nabór uczestników do udziału w obozach wolontariackich

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

w związku z realizacją projektu

"Wolontariusze Podhala, Spisza i Orawy na rzecz dziedzictwa swojego regonu"

dofinansowanego przez

 Narodowy Instytut Dziedzictwa

w ramach programu „Wolontariat na rzecz dziedzictwa”

ogłasza nabór uczestników,

chcących wziąć udział w obozach wolontariackich w terminie:

20-21 czerwiec 2016 –Obóz na Orawie

27-28 czerwiec 2016 – Obóz na Podhalu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko główny księgowy LGD Spisz-Podhale

Zespół Kwalifikacyjny weryfikujący dokumenty aplikacyjne złożone w ramach naboru na stanowisko główny księgowy w LGD Spisz-Podhale informuje, że w wyniku wstępnej oceny jeden kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Lp.    Imię i nazwisko:    Miejsce zamieszkania:

1.      Marta Święty        Niedzica

 

opublikowano: 05.05.2016 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownik biura LGD Spisz-Podhale

Zespół Kwalifikacyjny weryfikujący dokumenty aplikacyjne złożone w ramach naboru na stanowisko kierownik biura LGD Spisz-Podhale informuje, że w wyniku wstępnej oceny sformułowana została lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu naboru:

Lp.   Imię i nazwisko:                Miejsce zamieszkania:

1.    Julian Kowalczyk                Łapsze Niżne
2.    Adam Andrzej Kustwan       Bór

 

opublikowano: 05.05.2016 r.