„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenia

Warsztaty szycia

Grupa Kobiet Aktywnych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich w Niedzicy organizuje warsztaty szycia, które realizowane będą w ramach projektu pt. „Strój nie tylko od święta – warsztaty szycia” dofinansowany ze środków otrzymanych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Babiogórskiego Stowarzyszenia ZIELONA LINIA.

Warsztaty rękodziała

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Niedzicy otrzymało z Gminy Łapsze Niżne dofinansowanie na realizacje projektu pt. „Zostawić ślad-warsztaty lokalnego rękodzieła” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Gminy Łapsze Niżne w roku 2017.