„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2016

Ankieta oceny udzielonego doradztwa przez pracowników biura LGD Spisz - Podhale

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonym przez Biuro LGD Spisz - Podhale doradztwem dla osób chcących pozyskać dotacje z PROW 2014-2020 oraz chęcią podnoszenia jakości świadczonego przez pracowników doradztwa, zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety. Posłuży ona ocenie udzielonego doradztwa. Orientacyjny czas jej wypełnienia to ok. 3 minuty. Ankieta jest anonimowa.

Dyżury pracowników LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale informuje o dyżurach pracowników LGD na obszarze każdej gminy członkowskiej.

Podczas spotkań zostaną indywidualnie omówione zasady sporzadzania dokumentacji aplikacyjnej oraz oceniania i wyboru operacji przez LGD.


 

 

 

Harmonogram dyżurów pracowników LGD:                        

Wnioskodawco

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

    Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.

Strony