„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacje

Rajd rowerowy w Białce Tatrzańskiej

W Białce Tatrzańskiej 20 października 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale zorganizowała „Rajd z rowerem” w  ramach mikroprojektu "Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza" finansowanego ze środków UE oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”.                                                  

UWAGA!!

Szanowni Państwo,

w związku z informacją o planowanych pracach energetycznych na ul. Bulwarowej i możliwych przerwach  w  dostawie prądu informujemy, iż w dniu 2 sierpnia 2017 r. (tj. środa) w godz. od 9.00  –  12.00, może być utrudniony kontakt telefoniczny z LGD Spisz - Podhale.

Imprezy z udziałem LGD Spisz - Podhale

Jednym z ciekawszych sposobów przekazywania wiedzy o działalności Stowarzyszenia i obszarze objętym LSR są imprezy promocyjne w poszczególnych gminach.

LGD  Spisz - Podhale uczestniczy w wielu imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, na których promowane jest działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" i działania LGD oraz poszczególne gminy LGD.

Uwaga Beneficjencie

W związku z  informacjami przekazywanymi  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o błędach w bazie EP ( Ewidencja Producentów) w zakresie danych dot. beneficjentów informujemy wnioskodawców poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, którzy:
  • będą ubiegali się o wsparcie albo
  • już podpisali umowy ale jeszcze nie złożyli wniosku o płatność I transzy lub