„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Rajd rowerowy i Piknik z rowerem w Gminie Łapsze Niżne

W dniu 15 października br. w gminie Łapsze Niżne odbył się „Piknik z Rowerem” zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale w ramach mikroprojektu " Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza" finansowanego ze środków UE oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry”.                                                                                   

Nowe formularze wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu

Szanowni Państwo,
 
Wnioskodawcy którzy będą składać wnioski w ramach ogłoszonego naboru na operacje z zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej dla osób do 34 roku życia, zobowiązani są składać dokumenty aplikacyjne na nowych wzorach (wersja 3z)
 

UWAGA !!!

Zgłoszenia uczestników na rajd rowerowy przyjmowane są pod numerem tel. 664758092

Wymagana jest zgoda rodziców na udział w rajdzie (oświadczenie w załączniku) !

 

Przepraszamy za zmianę

LGD w Obidowej na imprezie "Głuszec Półmaraton"

W niedzielę 8-go października br. pracownicy biura LGD spotkali się z mieszkańcami gminy Nowy Targ i okolic podczas imprezy "Głuszec Półmaraton 21 km"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale kontynuuje doradztwo i konsultacje z mieszkańcami w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz możliwości uzyskania wsparcia na zgłoszone projekty.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg