„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Zakończenie naboru wniosków na działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Informujemy, że w dniu 21 września 2011 r. został zakończony za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

- dla operacji z zakresu Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Nabór wniosków na rozwój przedsiębiorczości na wsi w ARiMR.

Niemal równocześnie wraz z zakończeniem naboru wniosków na działanie Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy,  w dniu 26 września 2011 r. nabór wniosków na to samo działanie rozpoczyna Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  ARiMR przyjmuje wnioski do dnia 7.10.2011 r.

Szczegóły w załączonej ulotce ARiMR - pobierz

Uwaga - zmiana wzoru wniosku na działanie "Różnicowanie ..."

W związku z wejściem w życie w dniu 3 września 2011 roku przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg