„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD Spisz - Podhale

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD SPISZ - PODHALE

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale,

stosownie do  § 17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Spisz - Podhale ,    z a w i a d a m i a   o  zwołaniu posiedzenia

Rady LGD Spisz – Podhale

w dniu 30 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 15.30,

w sali obrad Urzędu Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9.

Porządek posiedzenia w załączniku

Imprezy z udziałem LGD Spisz-Podhale

Jednym z ciekawszych sposobów przekazywania wiedzy o działalności  Stowarzyszenia i obszarze objętym LSR są imprezy promocyjne w poszczególnych gminach.

LGD Spisz-Podhale uczestniczy w wielu imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, na których promowane jest działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” i działania LGD oraz poszczególne gminy LGD.

Mobilny Punkt Doradztwa i Informacji LGD Spisz-Podhale

W lipcu i sierpniu zapraszamy do Mobilnych Punktów Doradztwa i Informacji

Zapraszamy do Mobilnych Punktów Doradztwa i Informacji LGD Spisz - Podhale, podczas których będzie można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania projektów za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz o zasadach wyboru operacji.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg