„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Informacja dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo, W związku z działaniami podejmowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy, które mają na celu aktywizację społeczeństwa oraz zachęcanie działających na terenie naszej gminy organizacji pozarządowych  do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw lokalnych, pragnę serdecznie zachęcić Państwa do skorzystania z możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń, ewentualnego podjęcia współpracy i  czerpania  inspiracji sprzyjających rozwojowi lokalnej społeczności, poprzez  dołączenie do wskazanych poniżej przedsięwzięć oraz  grupy na profilu Facebook.

 

PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ - PROJEKT ROWEROWY

W dniu 11.02.2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Spisz-Podhale przedstawiciele trzech LGD tj. Stowarzyszenie LGD Spisz-Podhale, Podhalańska Lokalna Grupa Działania , Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny  podpisali umowę partnerską dotycząca wspólnego projektu rowerowego : „Podhale-Gorce-Pieniny-Spisz - rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej”,

1. Całkowity budżet Projektu wynosi: 1 562 652,65 zł brutto.

2. Wkład finansowy poszczególnych Partnerów w realizację Projektu wynosi:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich prowadzi projekt badawczy pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami pozarządowymi.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg