„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Granica nie dzieli turystycznych szlaków

"Granica nie dzieli turystycznych szlaków – wspólna promocja dzięki LGD Spisz Podhale". POLSKA-SŁOWACJA. Na terenie trzech gmin polskich: Nowy Targ, Łapsze Niżne, Bukowina oraz gminy Wielka Frankowa po słowackiej stronie, Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale realizuje jeden z najciekawszych mikroprojektów na promocję regionu oraz przygranicznych terenów Słowacji, z wyeksponowaniem turystycznych atrakcji – niezależnie od administracyjnych granic.

Podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań oraz przedstawienie działań planowanych

W grudniu ubiegłego roku LGD Spisz – Podhale ogłosiło pierwsze nabory wniosków na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej oraz na infrastrukturę rekreacyjną. W sumie 4 nabory na łączną kwotę 2 630 000zł. Złożonych zostało łącznie 35 wniosków na kwotę ponad 3,9 mln  (w tym  4 na infrastrukturę, 14 na podjęcie i 17 na rozwój działalności gospodarczej), z czego 17 wniosków zostało wybranych przez Radę LGD Spisz – Podhale do finansowania.

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego Od kuchni (20–21 maja, 27–28 maja)

Zapraszamy do wybrania się w smakowitą kuchenno-kulinarną podróż po 11 wyselekcjonowanych zabytkach Małopolski. Tym razem zaspokoimy  głód wiedzy uczestników na temat sztuki kulinarnej i związanych z nią zwyczajów, odkryjemy tajemnice sprzętów kuchennych oraz nieznane historie pomieszczeń. Poszukamyć ciekawych opowieści o kuchni i z kuchnią w tle. A czasem po prostu wejdziemy do zabytków kuchennym wejściem, dostępnym tylko dla wybranych.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg