„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

Opublikowano: 2/03/2017

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale,

stosownie do  §17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Spisz - Podhale ,    z a w i a d a m i a   o  zwołaniu posiedzenia Rady LGD Spisz – Podhale

w dniu  10 marca 2017 r.  (piątek) o godz. 15.00,

w sali obrad Urzędu Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

SPOTKANIE DLA GRUPY DEFAWORYZOWANEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dla osób do 34 roku życia z terenu gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ, które zostanie przeprowadzone przez pracowników LGD w Nowym Targu ul. Bulrawowa 9 (stary budynek Urzędu Gminy, II piętro) już w najbliższy piątek tj. 3.03  od godz. 14:00.

Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale serdecznie zaprasza na BEZPŁATNE spotkania informacyjne dla potencjanych beneficjentów w ramach ogłoszonego naboru wniosków - przedsięwziecie 1.2.3 Działania marketingowe wspólne dla całego obszaru LGD, które zostaną przeprowadzone przez pracowników LGD na terenie każdej z gmin członkowskich.

Wyniki oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach KONKURSU NR 1/2017

W dniu 14 lutego 2017r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD Spisz - Podhale dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w odpowiedzi na przeprowadzony przez LGD Spisz - Podhale Konkurs - w ramach 4 naborów wniosków o przyznanie pomocy tj.:

- Nabór nr 1/2017 dla zakresu tematycznego budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, >>>WYNIKI OCENY<<<

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg