„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale 30 Kwiecień 2020r.

Opublikowano: 23.04.2020

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale informuje, że został zakończony etap składania wniosków w ramach ogłoszonych naborów  1/2020,  2/2020, 3/2020 oraz 4/2020

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale informuje, iż do biura LGD Spisz Podhale wpłynęły wnioski do naborów 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020

W związku z powyższym wzywa się Pana/ią do:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA DS.KADR I PROJEKTÓW

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. kadr i projektów
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale

Nowy Targ, 22.04.2020 r.


Zarząd Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Specjalista ds. kadr i projektów


I. Nazwa i adres LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

Serwis_razemdlaturystyki.visitmalopolska.pl 16.04.2020

W związku z epidemią koronawirusa i skutkami jakie za sobą pociąga, zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym podejmowane są konkretne działania, których celem jest z jednej strony umożliwienie branży turystycznej przetrwania na rynku w tym nieoczekiwanym okresie, z drugiej zaś strony ułatwienie odbudowy ich aktywności w czasie, kiedy korzystanie z oferty turystycznej stanie się możliwe.

Ważne informacje nt. tarczy antykryzysowej dla beneficjentów PROW 2014-2020 9.04.2020

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z przekazanymi przez Panią Dyr. J. Gierulską 9.04.2020 samorządom województw informacjami poniżej przedstawiam Państwu działania podjęte w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg