„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Spotkanie dla grupy defaworyzowanej oraz Szkolenie dla wnioskodawców

SPOTKANIE DLA GRUPY DEFAWORYZOWNEJ ORAZ SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale serdecznie zaprasza

- na spotkanie informacyjne dla osób do 34 roku życia z terenu gmin: Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska i Łapsze Niżne.  Spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 do 12:00.

- na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów które odbędzie się 15 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 12:00 do 14:00 w Sali obrad Urząd Gminy Nowy Targ.

 

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale 10 stycznia 2019r.

Opublikowano: 3 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale,

stosownie do  §17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Spisz - Podhale ,    z a w i a d a m i a   o  zwołaniu posiedzenia Rady LGD Spisz – Podhale

w dniu  10 stycznia 2019r. (czwartek) o godz. 15.00,

w małej sali pokój 203 Urzędu Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9.

W styczniu zapraszamy do Mobilnych Punktów Doradztwa i Informacji LGD Spisz-Podhale

Zapraszamy do Mobilnych Punktów Doradztwa i Informacji LGD Spisz - Podhale, podczas których będzie można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania projektów za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz o zasadach wyboru operacji.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg