„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Uwaga Wnioskodawcy Poddziałania 19.2 - Najczęściej zadawane pytania!

Informujemy, iż na stronie www.arimr.gov.pl dostępne są zaktualizowane na dzień 23 lutego 2018 roku Najczęściej zadawane pytania dotyczące Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem w szczególności osoby planujące ubiegać się o przyznanie wsparcia w ramach naborów ogłaszanych przez LGD.

Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 - operacje w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" - wpis do CEiDG

Przypominamy, iż pomoc nie zostanie przyznana podmiotowi, który przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 złożył wniosek o wpis do CEIDG, nawet w przypadku, gdy we wniosku tym określił późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej przypadający po dniu złożenia wniosku.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg