„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Wpisane 3 produkty na Listę Produktów Tradycyjnych Małopolski!!!

Grulownik – twaroźnik spiski, święconka spiska na ciepło i sołdra spiska na Liście Produktów Tradycyjnych Małopolski!!!!!

Mamy przyjemność poinformować że w dniu 19 czerwca 2018 roku,  na podstawie wniosków przygotowanych przez biuro LGD Spisz-Podhale, zostały wpisane 3 produkty na Listę Produktów Tradycyjnych Małopolski.  

Grulownik -  twaroźnik spiski - https://www.gov.pl/rolnictwo/grulownik-twaroznik-spiski

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Spisz-Podhale

 

ZAPROSZENIE na Walne Zebranie Członków LGD SPISZ -PODHALE

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu

                       z  a  p  r  a  s  z  a    

członków LGD Spisz - Podhale

na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się

21 sierpnia 2018r. (tj. wtorek ) o godzinie 15:30

przy braku kworum  drugi termin o godz. 16.00

OGŁOSZENIE O PLANOWANYCH OPERACJACH WŁASNYCH 2018

Opublikowano: 9 sierpień 2018 r.

Pragniemy poinformować, że ogłaszamy nabory na operacje w ramach poddziałania 19.2" Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego funduszu Regionalnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie projektów własnych:

Spotkanie informacyjne otwarte

Spotkanie informacyjne otwarte w każdej gminie LGD!!
  1. Gmina Łapsze Niżne                 03.08.2018 r.     10:00-13:00    
  2. Gmina Bukowina Tatrzańska    06.08.2018r.       10:00-13:00   
  3. Gmina Nowy Targ                     07.08.2018 r.     10:00-13:00  

Planowane ogłoszenie naborów:

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg