„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale 17 październik 2018

Szanowni Państwo!

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale, stosownie do §17
Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale,
z a w i a d a m i a   o zwołaniu posiedzenia Rady LGD Spisz – Podhale
w dniu 17 października 2018r. (środa) o godz. 15.30, 
ul. Bulwarowa 9, Urząd Gminy Nowy Targ 
w sali obrad II piętro pokój nr 203  
 
 

Operacje Własne 2018 - Brak Zgłoszeń

Data publikacji:  11.09.2018

W związku z umieszczeniem w dniu 9 sierpnia 2018 roku  na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Spisz-Podhale informacji o planowanych operacjach własnych w ramach poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.:

Ogłaszamy Nabory!!

Ogłaszamy  Nabory !!

Ogłaszamy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych

1.1.6 Rozwój działalności gospodarczych przez osoby do 34 r. życia;

1.2.5 Promocja i stworzenie warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji mieszkańców

UWAGA!!!  Ogłoszenie o naborze nr 3/2018 zostało zamieszczone w dniu 29 sierpień 2018 r.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg