„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Zafascynował nas „Maleńki Spisz…” - czyli jak powstawało Stowarzyszenie

Zafascynował nas „Maleńki Spisz…”

W sierpniu 2005 roku Zarząd Stowarzyszenia Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność (SCETiW) podpisał umowę z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) na realizację projektu w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader+,
pn.: „Wsparcie tworzenia Lokalnej Grupy Działania i opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na polskim SPISZU i okolicy”. Projekt realizowany był w okresie od 24.08.2005 do 25.02.2006 r., na obszarze Gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ, przy ich aktywnej współpracy.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg