„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Zapytanie ofertowe na wykonanie gadżetów promocyjnych

Zamawiający: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale                       

Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ

tel.  664758092   / fax. 18 334 11 44   www.spisz.org,    e-mail:lgd.spisz@gmail.com

 

OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych wraz z nadrukiem:

"Wielkie Spiskie Granie" - Łapsze Niżne

Gmina Łapsze Niżne i Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy, SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ na dwudniowe wydarzenie artystyczne pn. „Wielkie Spiskie Granie”, które odbędzie się 22-23 lipca 2017r. w Łapszach Niżnych.

22 lipca w sobotę zapraszamy na BIAŁĄ SOBOTĘ gdzie będzie można skorzystać z bezpłatnych badań i porad lekarskich oraz wsiąść udział w „Spiskim Marszu Nordic Walking”. Szczegóły na plakatach i na stronie internetowej Gminy. Podczas Wielkiego Spiskiego Grania,

"DAWNE ZABAWY DZIECI" W CZARNEJ GÓRZE

Muzeum Tatrzańskie w jednej z filii na terenie Czarnej Góry – w Zagrodzie Korkoszów zaplanowało zajęcia dla dzieci w najbliższą sobotę 22 lipca, a następne 19 sierpnia.
Warsztaty są adresowane zarówno do turystów, jak i miejscowych, będą to bardzo ciekawe zajęcia! Poniżej szczegóły:

 

"DAWNE ZABAWY DZIECI"

 

Sobota 22 lipca, 19 sierpnia o godz. 10:00

Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze, Zagóra 86

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Walne Zebranie Członków LGD Spisz - Podhale

 

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu   z  a  p  r  a  s  z  a     członków LGD Spisz - Podhale na  Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 13 lipca 2017r. (tj. czwartek ) o godzinie 15:30,  przy braku kworum  drugi termin o godz. 16.00,  w Urzędzie Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 (sala obrad).

 

Rozeznanie cenowe rynku

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale w związku z realizacją mikroprojektu pt. "Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu TATRY w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-202, zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie następujących zadań:

 

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg