„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA DS.KADR I PROJEKTÓW

(OPUBLIKOWANO 11.12.2019)

Zarząd Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. kadr i projektów

 

  1. Nazwa i adres LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale

ul. Bulwarowa 9

34-400 Nowy Targ

 

  1. Określenie stanowiska:

Specjalista ds. kadr i projektów

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale 18 listopada 2019r.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale informuje, iż do biura LGD Spisz Podhale wpłynęły dwa protesty dotyczące naboru 6/2019

W związku z powyższym wzywa się Pana/ią do:

1.        Zapoznania się z treścią protestów które zostały złożone w biurze LGD.

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale zostało  wyznaczone na 18 listopada 2019 r. na godz. 15.30 w sali obrad Urzędu Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9.

Wyniki Konkursu 3/2019

Opublikowano:  31.10.2019 r. 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Spisz-Podhale dokonała w dniu 24 października 2019 r., oceny operacji, które zostały złożone w naborach

nr 6/2019(1.1.8) Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub wykorzystujących lokalne zasoby,

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg