„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

LISTY RANKINGOWE

21-06-2010 r.

LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU - LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPISZA I OKOLICY W RAMACH DZIAŁANIA "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" W ZAKRESIE MAŁYCH PROJEKTÓW ORAZ ODNOWI I ROZWOJU WSI.

Porozumienie o współpracy

Nasze stowarzyszenie podpisało porozumienie o współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie "Wspólnie dla Przyszłości"

______________________________________________________

Celem porozumienia jest potwierdzenie woli współpracy przy podejmowaniu działań maj

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg