„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Wyniki oceny złożonych wniosków w ramach działania Odnowa i rozój wsi

W dniu 11.08.2011 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach naboru na działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie działania "Odnowa i rozwój wsi". Wszystkie złożone wnioski mieszczą się w limicie środków w ramach ogłoszonego naboru. Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez Radę LGD co pozwoliło sporządzić listę rankingową operacji wybranych.

Poniżej zamiszczamy:

Lista rankingowa operacji wybranych

Aktualizacja listy rankingowej Małych Projektów z dnia 06.07.2011 r.

W związku z koniecznością wprowadzenia poprawek na liście rankingowej  Małych Projektów z naboru w terminie 26.05.2011 r. w dniu 08.08.2011 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD która zatwierdziła zmiany na liście rankingowej będącej załącznikiem do uchwał o wyborze operach.

Poniżej  zamieszczamy dokumenty do informacji wnioskodawców:

Protokół z Posiedzenia: 08.08.2011

Lista Rankingowa Operacji

Pomysł na firmę - dofinansowanie najbardziej przedsiębiorczych

 Trwa IV edycja konkursu  dla przedsiębiorczych "Pomysł na firmę" organizowanego przez Gazetę Wyborczą i Raiffeisen Bank Polska SA. W tym roku dla ludzi odważnych potrafiących przekuć dobry pomysł w biznesplan czeka 300 tys. zł. Najlepsze pomysły w 2011 roku otrzymają dotacje dla firm w postaci nagrody pieniężnej: jedna główna w wysokości 100.000 zł netto oraz cztery wyróżnienia - w wysokości 50.000 zł netto.

11 sierpnia 2011 r. Rada LGD oceni wnioski złożone w naborze "Odnowa wsi"

W dniu 11 sierpnia 2011 r. o godzinie 16:30, w sali obrad Urzędu Gminy Łapsze Niżne odbędzie się posiedzenie Rady LGD, która oceni wnioski złożone w naborze w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla działania "Odnowa i rozwój wsi", które biuro LGD przyjmuje do 5 sierpnia do godziny 15:00.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg