„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

XXVI Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej

11 lipca 2010 roku w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy”  odbędzie się XXVI Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych.
Sejmik ma charakter międzywojewódzki. Biorą w niej udział najlepsze zespoły teatralne z województw Polski południowej, wytypowane do udziału w imprezie podczas przeglądów wojewódzkich. Najlepsze zespoły rekomendowane są na Centralne Spotkania Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.

Zapraszamy na jubileuszową XV "Śpiską Watrę"

W dniu 4 lipca 2010 r. w Niedzicy przy Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się jubileuszowa  XV ,,Śpisko Watra” realizowana w ramach mikroprojektu pt. ,,Spiskie kalendarium imprez – wspólne korzenie, wspólne horyzonty” zgodnie z umową nr PL - SK/TAT/IPP/I/74 z dnia 29.12.2009 r. Projekt od 1 stycznia 2010 r. jest realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy wraz z partnerem krajowym: Gminą Łapsze Niżne i partnerem zagranicznym: Miastem - Spiska Stara Wieś.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg