„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla mieszkańców

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla działań "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej" LGD organizuje warsztaty dla beneficjentów tych działań.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie i zapraszamy do zgłaszania się na warsztaty. Liczba miejsc ograniczona.

Ogłoszenie - POBIERZ

Nabór wniosków już wkrótce

Już w Maju 2012 roku ruszą kolejne nabory wniosków w zakrsie działania Wdrażanie loklanych strategii rozwoju dla opreacji spełniających warunki przyznania pomocy w zakrseie: "Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Krótko o możliwościach jakie daje dofinansowanie tych działań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Spisza i okolic czyli gmin: Łapsze Niżne, Nowy Targ i Bukowina Tatrzańska, mogą państwo zapoznać się w prawej zakładce na naszej stronie: "bezpłatne szkolenie dla mieszkańców".

Zaproszenie do programu Liderzy PAFW

Program Liderzy PAFW skierowany jest do osób które działają na rzecz swoich środowisk, dostrzegają w nich potrzeby zmian i angażują innych, by je przeprowadzić; chcą się rozwijać, jako liderzy i wzmacniać swoją pozycję, by skuteczniej zmieniać rzeczywistość. Program trwa 12 miesięcy i jest dostosowany do zróżnicowanych potrzeb każdego uczestnika, niezależnie od obszaru jego działania.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg