„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Zmiana formularzy wniosków w naborze 28.05 - 22.06.2012 r.

Uwaga beneficjenci  działań Wdrażanie LSR w zakresie operacji: Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

Zmianie uległy wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z załącznikami, podane pierwotnie w ogłoszeniu w dniu 11.05.2012 r.

Aktualna wersja wniosków obowiązująca w danym naborze to  PROW_413_311/12/02  i  PROW_413_312/12/03.

Aktualne dokumenty są zamieszczone na stronie ARiMR:

Poszukiwani Latarnicy Polski Cyfrowej

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (SMWI) wspólnie z Ministerstwem Administracji  i Cyfryzacji (MAC) rozpoczęło realizację największego w Polsce przedsięwzięcia na rzecz edukacji cyfrowej dorosłych Polaków  pn. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, w ramach którego działa projekt „Polska Cyfrowa Równych Szans”.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg