„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Listy rankingowe operacji ocenionych i listy operacji wybranych

Rada Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów na działanie "Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju" dla Małych projektów i dla operacji spełniających warunki przyznania pomocy na działania "odnowa i rozwój wsi" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolnicz

LGD zakończyła nabór wniosków - za tydzień poznamy listę operacji wybranych

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów na działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach: Małych Projektów, Odnowa i Rozwój Wsi,  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w terminie: 13- 27.01.2014 r.

W ramach działań Odnowa i rozwój wsi oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wpłynęły po jednym wniosku na kwoty mieszczące się w limitach środków na działania osi 4.

W ramach działania Małe Projekty wpłynęło 11 wniosków na łączną kwotę przekraczającą posiadany limit środków w ogłoszonym naborze.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg