„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Wyniki oceny wniosków w ramach działania "Wdrażanie LSR"

W dniach 02.07.2012r. i 03.07.2012 r., Rada LGD oceniła projekty  beneficjentów, którzy złożyli  wnioski o przyznanie pomocy na działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Ocena dotyczyła wniosków, które wpłynęły do biura LGD w terminie 28.05.2012 r. - 22.06.2012 r.

Zakończenie naboru wniosków - zaproszenie na posiedzenie Rady LGD

Szanowni Państwo w dniu 22.06.2012 r. zakończony został nabór wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

ZAPRASZAMY NA WAŻNE SPOTKANIE DLA BENEFICJENTÓW

Tych z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w organizowanym spotkaniu ewaluacyjnym LSR, a są zainteresowani wnioskowaniem w ramach dodatkowych środków bo  mają ciekawy pomysł na rozwój regionu, zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkania i prosimy o wypełnienie akiety z załącznika i przesłanie do końca miesiąca czerwca na adres biura Lokalne

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg