„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Podpisaliśmy umowę na realizację mikroprojektu transgranicznego

W dniu 6 marca 2014 r. podpisaliśmy ze Związkiem Euroregion "TATRY" z siedzibą w Nowym Targu, umowę nr PL-SK/TAT/IPP/III/173 o dofinansowanie mikroprojektu pt. Tradycyjny strój ludowy na Spiszu po obu stronach granic, zarejestrowanego pod nr PL-SK/TAT/IPP/III/173 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z decyzją Podkomitetu Monitorującego, uchwała nr 7/2013 z dnia 17.04.2013 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg