„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 - operacje w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" - wpis do CEiDG

Przypominamy, iż pomoc nie zostanie przyznana podmiotowi, który przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 złożył wniosek o wpis do CEIDG, nawet w przypadku, gdy we wniosku tym określił późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej przypadający po dniu złożenia wniosku.

Współpraca zamiast rywalizacji TVPodhale

Wizyta studyjna zrealizowana została w ramach mikroprojektu pt. "Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza" przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale i Wielką Frankową, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie mikroprojektu wspólnego nr INT/ET/TAT/1/I/B/0062.

Filmy LGD Spisz - Podhale

Zadanie zrealizowane zostało w ramach mikroprojektu pt. "Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie mikroprojektu wspólnego nr INT/ET/TAT/1/I/B/0062

http://spisz-podhale.pl/multimedia

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg