„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków + materiały po NWZC

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy zaprasza swoich członków i sympatyków na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 25.07.2012 r. o godzinie 18:00 w sali obrad Urzędu Gminy Łapsze Niżne.

Tematem przewodnim jest zatwoerdzenie projektu zmian w LSR w związku z ubieganiem się przez LGD o dodatkowe środki na "Wdrażanie lsr".  Wykaz planowanych zmian w LSR przedstaiwamy poniżej wraz z Zaproszeniem i programem posiedzenia  NWZC.

Informacja o terminie posiedzenia Rady LGD w celu rozpatrzenia odwołania

W związku z tym, że do biura LGD wpłynęło jedno odwołanie od decyzji Rady LGD, ustala się termin posiedzenia Rady decyzyjnej, która rozpatrzy niniejsze odwołanie. Termin podawany był już Radnym na ostatnim posiedzeniu oraz podawany był wnioskodawcom w informacji o wyniku oceny wniosku.

Termin posiedzenia: 13.07.2012 r., godzina 16:00

Miejsce: Biuro LGD, Ul. Jana Pawła II 63, 34-442 Łapsze Niżne

Program posiedzenia:

1. Powitanie obecnych radnych i gości

 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).

 

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg