„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Pomysł na firmę - dofinansowanie najbardziej przedsiębiorczych

 Trwa IV edycja konkursu  dla przedsiębiorczych "Pomysł na firmę" organizowanego przez Gazetę Wyborczą i Raiffeisen Bank Polska SA. W tym roku dla ludzi odważnych potrafiących przekuć dobry pomysł w biznesplan czeka 300 tys. zł. Najlepsze pomysły w 2011 roku otrzymają dotacje dla firm w postaci nagrody pieniężnej: jedna główna w wysokości 100.000 zł netto oraz cztery wyróżnienia - w wysokości 50.000 zł netto.

11 sierpnia 2011 r. Rada LGD oceni wnioski złożone w naborze "Odnowa wsi"

W dniu 11 sierpnia 2011 r. o godzinie 16:30, w sali obrad Urzędu Gminy Łapsze Niżne odbędzie się posiedzenie Rady LGD, która oceni wnioski złożone w naborze w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla działania "Odnowa i rozwój wsi", które biuro LGD przyjmuje do 5 sierpnia do godziny 15:00.

Informacja dla zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje wydać 300 mln zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych.  Nowy program NFOŚiGW zakłada budowę w ciągu czterech najbliższych lat ok. 11 tys. przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków oraz prawie 21 tys. podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnych.
 

Dzięki LGD będzie możliwe dodatkowe wsparcie na rozwój usług pozarolniczych

Mieszkańcy obszaru LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, którzy zainteresowani są podjęciem działalności pozarolniczej ze wsparciem Unii Europejskiej już od 29 sierpnia do 21 września 2011 r. będą mogli skorzystać za pośrednictwem LGD ze wsparcia w ramach działania ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji z zakresu działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg