„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Termin posiedzenia Rady oceniającej wnioski

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy z siedzibą w Łapszach Niżnych informuje, że w związku z realizacją lokalnej strategii rozwoju i zakończonym naborem wniosków o dofinansowanie operacji dla tzw.  MAŁYCH PROJEKTÓW w ramach działania „Wdrażania lokalnej strategii rozwoju” zaplanowano pierwsze posiedzenie Rady w dniu 5 stycznia 2013 r. o godz. 9:00.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg