„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Ważne! Zmiana umowy o przyznanie pomocy wymaga opinii LGD

Beneficjent poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 może ubiegać się o zmianę umowy o przyznaniu pomocy.  Umowa zmieniana jest najczęściej w zakresie wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność lub zmiany zestawienia rzeczowo – finansowego (obniżenie kwot w wyniku przeprowadzenia postępowania ws. konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań). Warunki zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawarte są w par.12 umowy (premia) i par. 14 umowy (przedsiębiorcy i NGO).

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI I PROJEKTÓW

Nowy Targ, 25.04.2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI I PROJEKTÓW

  1. Nazwa i adres LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale

ul. Bulwarowa 9

34-400 Nowy Targ

  1. Określenie stanowiska:

Specjalista ds. aktywizacji i projektów

Uwaga Wnioskodawcy Poddziałania 19.2 - Najczęściej zadawane pytania!

Informujemy, iż na stronie www.arimr.gov.pl dostępne są zaktualizowane na dzień 23 lutego 2018 roku Najczęściej zadawane pytania dotyczące Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem w szczególności osoby planujące ubiegać się o przyznanie wsparcia w ramach naborów ogłaszanych przez LGD.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg