„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale 23.07.2020r.

(Opublikowano: 16.07.2020)

 

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale informuje, iż do biura LGD Spisz Podhale wpłynęły prośby o wydanie opinii.

  1. Złożenia deklaracji poufności  w terminie najpóźniej do 23  lipca  2020 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale
  2. Złożenie deklaracji bezstronności w  terminie najpóźniej do 23 lipca  2020 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz-Podhale

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale zostało  wyznaczone na 23 lipca 2020r. na godz. 14.30 w starym budynku Gminy Nowy Targ pokój nr 19.

 

Szanowni Państwo Radni,

 

W trosce o bezpieczeństwo uczestników Rady LGD Spisz – Podhale, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i jednoczesną koniecznością spotkania Rady w związku z   pełnieniem funkcji społecznych członków Rady LGD Spisz-Podhale.

Zarząd LGD Spisz-Podhale zwraca się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia podczas oceny wniosków poprzez:

-dezynfekcję rąk przed wejściem na sale obrad,

-zachowanie wymaganego dystansu na sali obrad

-używanie środków ochrony indywidualnej tj. maseczek i rękawiczek, które otrzymają Państwo bezpośrednio przed wejściem na sale obrad.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale zwraca się również do Państwa o samokontrolę stanu zdrowia, a w przypadku podejrzenia jakiejkolwiek infekcji o nieuczestniczenie w komisji oceniającej

Bardzo proszę o potwierdzenie  w trybie pilnym obecności ze względu na zachowanie parytetów i grup interesów podczas oceny.