„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

BIULETYN LGD SPISZ-PODHALE NR 5/2020

BIULETYN LGD SPISZ-PODHALE NR 5/2020

30.04.2020r. Została dokonana ocena wniosków o przyznanie pomocy z  naborów:

•1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub wykorzystujących lokalne zasoby,
•1.1.4 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
•1.1.3 - Powstanie  lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej,
•1.1.5  – Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby.
Listy operacji zgodnych oraz listy operacji wybranych wraz z Protokołem z posiedzenia Rady LGD Spisz-Podhale dostępne są na naszej stronie internetowej (www.spisz.org)
ZałącznikRozmiar
PDF icon BIULETYN 5-2020.pdf288.57 KB