„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KORONAWIRUS ---> DZIAŁANIE 19.2

W związku z  epidemią COVID-19 postaramy się na bieżąco informować Państwa o wszystkich zmianach w uchwałach oraz rozporządzeniach.

Prosimy kontrolować naszą stronę internetową.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.