„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

BIULETYN LGD SPISZ-PODHALE NR 4/2020

BIULETYN 4/2020

W związku z panującą pandemią Koronowirusa nasze działania względem Państwa są utrudnione Biuro LGD wprowadziło tryb pracy zdalnej Kontakt z nami jest wyłącznie telefoniczny oraz mailowy.

Dokonanie oceny wniosków o przyznanie pomocy

•(KONKURS 1 2020) - 1 1 8 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub wykorzystujących lokalne zasoby,
•(KONKURS 2 2020) - 1 1 4 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
•(KONKURS 3 2020) - 1 1 3 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej,
•(KONKURS 4 2020) - 1 1 5 Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lubukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby,

zostanie opóźnione do momentu ustabilizowania się sytuacji w Kraju jak i na Świecie.

 

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon BIULETYN 4-2020.pdf304.04 KB