„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale 18 marzec 2020r.

Opublikowano: 11.03.2020

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale informuje, że został zakończony etap składania wniosków w ramach ogłoszonych naborów Nr 1/2020 i Nr 2/2020 oraz dwa pisma od beneficjentów.

W związku z powyższym  w z y w a m  Pana/ią do:

  1. Złożenia deklaracji poufności  w terminie najpóźniej do 18 marca 2020 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz – Podhale. 
  2. Złożenie deklaracji bezstronności w terminie najpóźniej do 18 marca 2020 r. w formie pisemnej w biurze LGD Spisz – Podhale.
  3. Zapoznania się z treścią wniosków, które zostały złożone w naborze nr 1/2020 ( 13 sztuk)  i nr  2/2020  (1 sztuka) oraz pism dot. wydania opinii.

 

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale wyznaczam na 18 marca 2020 r. na godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9.

                    

- można złożyć pełnomocnictwo  - załącznik w plikach