„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie dla grupy defaworyzowanej

Z A P R O S Z E N I E

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania SPISZ-PODHALE informuje, że organizuje spotkanie dla grupy defaworyzowanej  określonej w LSR (mieszkańcy w tym osoby do 34 roku życia,  przedsiębiorcy, działacze społeczni) związane z planowanym ogłoszeniem naborów:

  1. Przedsięwzięcie nr 1.2.7 – Zachowanie i promocja dziedzictwa obszaru LGD.

Spotkanie odbędzie się:

12 marzec 2020 r. (czwartek)

Nowy Targ ul. Bulwarowa 9  pok. 19 Biuro LGD Spisz – Podhale

w godzinach:         13:00 – 14:00

                                                                                                              Zapraszamy

ZałącznikRozmiar
Plik Ogloszenie_spotkanie_kolor.docx112.77 KB