„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SPISZ-PODHALE ZAPRASZA Członków LGD Spisz - Podhale na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 17 luty 2020r. (tj. poniedziałek) o godzinie 16:00 przy braku kworum  drugi termin o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 (sala obrad). Osoby, które z ważnych powodów nie mogą brać udziału w Zebraniu proszone są o pilny kontakt z Biurem LGD (jest możliwość złożenia pełnomocnictwa)    – tel. 18 263 341 144,     (tel. kom.)  664 758 092.