„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale 18 listopada 2019r.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale informuje, iż do biura LGD Spisz Podhale wpłynęły dwa protesty dotyczące naboru 6/2019

W związku z powyższym wzywa się Pana/ią do:

1.        Zapoznania się z treścią protestów które zostały złożone w biurze LGD.

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale zostało  wyznaczone na 18 listopada 2019 r. na godz. 15.30 w sali obrad Urzędu Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9.