„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacje Własne 2019 - Brak Zgłoszeń

Data publikacji:  29.08.2019 r.

W związku z umieszczeniem w dniu 29 lipca 2019 roku  na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Spisz-Podhale

informacji o planowanych operacjach własnych w ramach poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.:

1. 1.1.7 przedsięwzięcie  - Wykreowanie wspólnego produktu turystycznego Spisza i Podhala w ramach partnerstwa;

2.  1.1.9 przedsięwzięcie  - Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru

informujemy że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji tj. do dnia 28 sierpnia 2019 roku,  żaden podmiot nie zgłosił

zamiaru realizacji operacji własnej.