„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mobilny Punkt Doradztwa i Informacji LGD Spisz-Podhale

W lipcu i sierpniu zapraszamy do Mobilnych Punktów Doradztwa i Informacji

Zapraszamy do Mobilnych Punktów Doradztwa i Informacji LGD Spisz - Podhale, podczas których będzie można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania projektów za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz o zasadach wyboru operacji.

Podczas bezpłatnych konsultacji, będzie można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania na projekty dla osób fizycznych / stowarzyszeń  za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz o zasadach wyboru projektów.

Najbliższe planowane do ogłoszenia nabory dotyczyć będą przedsięwzięć:

  1. Przedsięwzięcie nr 1.2.7 – Zachowanie i promocja dziedzictwa obszaru LGD.

Miejsce

Termin

Czas

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukownie Tatrzańskiej ul. T. Kościuszki 36

08.07.2019

22.07.2019

05.08.2019

12.08.2019

 

15:00 – 16:00

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej ul. Gorczańska 7

17.07.2019

24.07.2019

31.07.2019

07.08.2019

 

15:00 – 16:00

Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy ul. 3 Maja 16

19.07.2019

26.07.2019

02.08.2019

09.08.2019

 

15:00 – 16:00

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszenia i instytucje na indywidualne bezpłatne doradztwo!