„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy na "XXIV Śpiską Watrę"

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD na XXIV Śpiską Watrę, która odbędzie się 7 lipca 2019r. w Niedzicy przy Gminnym Ośrodku Kultury!

Galeria: