„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie w każdej gminie LGD

Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale  serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD na spotkania informacyjne otwarte w każdej gminie w związku z planowanym ogłoszeniem naboru na:

Przedsięwzięcie nr 1.2.7 Zachowanie i promocja dziedzictw obszaru LGD

Harmonogram spotkań informacyjnych:

  • Urząd Gmin Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144   8 lipca 2019 r. (poniedziałek) w godzinach:  13:00 – 15:00
  • Urząd Gminy Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 20  9 lipca 2019 r. (wtorek)  w godzinach: 13:00 – 15:00
  • Urząd Gminy Nowy Targ – ul. Bulwarowa 9, pok. nr 17 (II piętro)  16 lipca 2019 r. (wtorek) w godzinach: 13:00 – 15:00

                                                                                   Zapraszamy!

Doradztwo ma charakter konsulttacji i jest nieodpłatny