„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki Konkursu 2/2019

Wyniki Konkursu 2/2019 – Nabór 4/2019

Opublikowano 30.05.2019

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Spisz-Podhale dokonała w dniu 23 maja 2019 r., oceny operacji, które zostały złożone w naborze:

nr 4/2019 (1.1.3) Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej . 

trwającego od 8 kwietnia do 24 kwietnia 2019 r., do godz. 14:30.  

Poniżej do pobrania:

Nabór nr 4/2019

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR-otwórz

Lista operacji wybranych do dofinansowania-otwórz

 

 

 

 Liczba odsłon na dzien 31.12.2019 - 956 szt