„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UWAGA ! ZMIANA TERMINU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Szanowni Państwo!
Zarząd LGD Spisz - Podhale na wniosek Komisji Rewizyjnej LGD Spisz - Podhale,
podjął decyzje o zmianie terminu Walnego Zebrania Członków ustalonego pierwotnie na 29 maja 2019r.
Nowy termin Walnego Zebrania Członków LGD Spisz - Podhale  został wyznaczony na 12 czerwca 2019r.  (środa)
na godz. 15.30 (I termin) i 16.00 godz. (II termin).
 
Przepraszamy za utrudnienia wynikające dla Państwa z tytułu zmiany terminu.