„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Spisz-Podhale

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu
z  a  p  r  a  s  z  a    
 członków LGD Spisz - Podhale na
Walne Zebranie Członków, które odbędzie się
29 maja 2019r. (tj. środa) o godzinie 15:30,
przy braku kworum  drugi termin o godz. 16.00
w Urzędzie Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9  (sala obrad).