„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Relacja ze szkolenia Członków Rady i pracowników Biura LGD Spisz-Podhale

Szkolenie w LGD Spisz-Podhale

W dniu 12 marca 2019 roku w Nowym Targu odbyło się szkolenie dla Członków Rady i pracowników Biura LGD Spisz-Podhale, w ramach realizacji Planu Szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura.  Szkolenie było prowadzone przez opiekuna LGD Pana Michała Dardzińskiego oraz Zastępcę Dyrektora Pana Romana Wcisło. 

Temat szkolenia: „Szkolenie z zakresu procedury oceny oraz wyboru projektów w ramach PROW na lata 2014–2020”.  Podczas szkolenia została przedstawiona prezentacja na temat wyzwań związanych  z realizacją II etapu wdrażania PROW 2014-2020. 

Wartością dodaną dla członków Rady jak również pracowników Biura było pozyskanie wiedzy z zakresu procedury oceny oraz wyboru projektów.  W najbliższym czasie członków Rady czeka wdrażanie tych procedur do oceny wniosków.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo.

Szkolenie współfinansowane ze  środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  i aktywizacji, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opublikowano: 19 marca 2019r.